MB208

8-cifarski brojač sa 2 relejna izlaza.


Broj ulaza: 1
Broj cifara: 8
Broj relejnih izlaza: 2
Kućište: 1/8 DIN panel
Napon napajanja: 85-250Vac, 24Vac/dc