MS4TR

Vremenski rele sa 1 relejnim izlazom.


Broj relejnih izlaza: 1
Broj cifara: 3
Kućište: za montažu na DIN šinu (35mm)
Dimenzije: 35 x 90 x 71mm
Napon napajanja: 230Vac, 85-250Vac, 24Vac/dc