MS4CT

3-cifarski brojač sa 1 relejnim izlazom.


Broj ulaza: 1
Broj cifara: 3
Broj relejnih izlaza: 1
Kućište: za montažu na DIN šinu (35mm)
Dimenzije: 35 x 90 x 71mm
Napon napajanja: 230Vac, ili 115Vac, ili 24Vac