MR212AR6

Dvokanalni PID, ON/OFF regulator sa mA ulazom i 3 relejna izlaza po kanalu.


Broj analognih ulaza: 2
Tip ulaza: 0-20mA ili 4-20mA
Tip regulacije: PID, ON/OFF
Broj relejnih izlaza: 6
Opciono: RS485 komunikacioni modul, MODBUS RTU
Kućište: 1/8 DIN panel
Napon napajanja: 85-250Vac, 24Vac/dc