MR202ETW

Dvokanalni PID regulator temperature vode (pomoću servoventila) prema fiksnoj zadatoj temperaturi ili prema zadatoj temperaturi koja se dobija u zavisnosti od spoljne temperature. RS485 MODBUS RTU komunikacija.


Broj analognih ulaza: 2
Tip ulaza: temperaturna sonda Pt100
Tip regulacije: PID tropoložajni
Broj relejnih izlaza: 2
Komunikacioni modul: RS485 MODBUS RTU
Kućište: 1/8 DIN panel
Napon napajanja: 85-250Vac, 24Vac/dc