AMR202RG

Dvokanalno merenje temperature kotlovske vode i spoljnog vazduha. Tropoložajna regulacija kotlovske vode u zavisnosti od spoljne temperature preko servo ventila. Pomoćni digitalni ulaz za aktiviranje štednog režima rada sa štednom kompenzacijom ili potpunim zatvaranjem ventila.


Broj analognih ulaza: 2
Tip ulaza: temperaturna sonda Pt100, Pt1000
Tip regulacije: PID tropoložajni
Broj relejnih izlaza: 2
Kućište: 1/8 DIN panel
Napon napajanja: 85-250Vac, 24Vac/dc