AMR202V

Regulator je namenjen klimatizaciji prostorija grejanjem ili hlađenjem, preko servo ventila izmenjivača. Regulator poseduje dva izlazna relea za upravljanje servomotorom za regulaciju temperature ubacnog vazduha.


Broj analognih ulaza: 2
Tip ulaza: temperaturna sonda Pt100
Tip regulacije: PID tropoložajni
Broj relejnih izlaza: 2
Kućište: 1/8 DIN panel
Napon napajanja: 85-250Vac, 24Vac/dc