AMR203

Regulator je namenjen pre svega klimatizaciji prostorija grejanjem i hladjenjem, preko servo ventila izmenjivača. Regulator poseduje četiri izlazna relea za upravljanje servomotorima ventila za regulaciju temperature. Analogni izlaz 0 - 10V se koristi za kontrolu položaja žaluzina svežeg i recirkulacionog vazduha.


Broj analognih ulaza: 3
Tip ulaza: temperaturna sonda Pt100, Pt1000
Tip regulacije: PID tropoložajni
Broj relejnih izlaza: 4
Kućište: 1/8 DIN panel
Napon napajanja: 85-250Vac, 24Vac/dc