MR210ZP3

Uređaj za kontrolu doziranja 3 različite komponente sa ulazom 0-25mVdc za prijem signala sa merne ćelije.


Broj analognih ulaza: 1
Tip ulaza: 0-25mVdc
Broj relejnih izlaza: 5
Komunikacioni modul: RS485 MODBUS RTU
Napon napajanja: 85-250Vac, 24Vac/dc
Kućište: 1/8 DIN panel