MS4TR2

Vremenski rele  sa 2 relejna izlaza.


Broj relejnih izlaza: 2
Broj cifara: 3
Kućište: za montažu na DIN šinu (35mm)
Dimenzije: 35 x 90 x 71mm
Napon napajanja: 230Vac, 85-250Vac, 24Vac/dc