MB600EN1

Indikator pozicije sa ulazom za inkrementalni davač sa fazno pomerenim signalima.


Ulaz za inkrementalni davač sa fazno pomerenim signalima (A i B)
Maksimalna učestanost ulaznih impulsa 30kHz (3 m/s za enkodere sa rezolucijom 0.1mm)
Opciono: RS485 MODBUS RTU komunikacioni interfejs
Kućište: 1/8 DIN panel
Napon napajanja: 85-250Vac, 24Vac/dc