MR200L

Regulator temperature - programer, 8 programa sa 10 segmenata.


Broj analognih ulaza: 1
Tip ulaza: temperaturna sonda
Tip regulacija: PID, ON/OFF
Broj relejnih izlaza: 3
Kućište: 1/8 DIN panel
Napon napajanja: 85-250Vac, 24Vac/dc