MR4T

Jednokanalni regulator temperature sa 1 relejnim izlazom.


Broj analognih ulaza: 1
Tip ulaza: temperaturna sonda
Tip regulacije: ON/OFF
Broj relejnih izlaza: 1
Broj cifara: 3
Kućište: za montažu na DIN šinu (35mm)
Dimenzije: 35 x 90 x 71mm
Napon napajanja: 230Vac, ili 115Vac, ili 24Vac