MB611

6-cifarski brojač sa jednim relejnim izlazom.


Broj ulaza: 1
Broj cifara: 6
Broj relejnih izlaza: 1
Kućište: 1/8 DIN panel
Napon napajanja: 85-250Vac, 24Vac/dc