Proizvodimo više tipova brojača:

MB204

4-cifarski brojač

MB208

8-cifarski brojač

MB611

6-cifarski brojač

MB600EN1

Indikator pozicije

MB600EN2

Indikator pozicije sa 2 relejna izlaza

MB600EN5

Pozicioner

MS4CT

3-cifarski brojač