MR200MAOR2

Regulator temperature sa mA izlazom i 2 relejna izlaza

MR200MAOSPT

Regulator temperature sa mA izlazom i 2 relejna izlaza

MR200-A-SP4

Regulator temperature sa mA izlazom, 2 relejna izlaza i izborom 1 od 4 SP-a

MR200MAO2

Regulator temperature sa 2 mA izlaza i 2 relejna izlaza

MR200VOR2

Regulator temperature sa naponskim izlazom i 2 relejna izlaza

MR200VOR2W

Regulator temperature sa naponskim izlazom, 2 relejna izlaza i RS485 MODBUS komunikacijom