Proizvodimo više tipova panelmetara koje smo svrstali u sledeće podkategorije:

Panelmetri za temperaturu

Panelmetri za struju

Panelmetri za napon

MP2F

Panelmetar za frekvenciju i periodu

MP2HT

Panelmetar za vlagu i temperaturu

MR210PTH

Panelmetar za  vlagu i temperaturu

MP2ZK

Pokazivač sa RS485 MODBUS RTU komunikacijom

MP2A05

Panelmetar za naizmeničnu struju 0-5Aac

MP2A05A

Panelmetar za naizmeničnu struju 0-5Aac sa strujnim izlazom 0-20mA dc

MP2A05V

Panelmetar za naizmeničnu struju 0-5Aac sa naponskim izlazom 0-10Vdc