MR200MAI

Regulator sa mA ulazom i 2 relejna izlaza

MR200MAIR3

Regulator sa mA ulazom i 3 relejna izlaza

MR200MAIR4

Regulator sa mA ulazom i 4 relejna izlaza

MR200MAIOR2

Regulator sa mA ulazom, mA izlazom i 2 relejna izlaza

MR200MAIS

Tropoložajni regulator sa mA ulazom i 3 relejna izlaza

MR200MAISTE4

Tropoložajni regulator sa mA ulazom i 4 relejna izlaza

MR200A-A-SP4

Regulator sa mA ulazom, mA izlazom, 2 relejna izlaza  i izborom 1 od 4 SP-a

MR200A-V-W

Regulator sa mA ulazom, naponskim izlazom, 2 relejna izlaza  i RS485 MODBUS komunikacijom

MR200VI

Regulator sa naponskim ulazom i 2 relejna izlaza

MR200VIOR2

Regulator sa naponskim ulazom, naponskim izlazom i 2 relejna izlaza

MR200VISTE4

Tropoložajni regulator sa naponskim ulazom i 4 relejna izlaza

MR212A

Dvokanalni regulator sa mA ulazom i 2 relejna izlaza po kanalu

MR212AR6

Dvokanalni regulator sa mA ulazom i 3 relejna izlaza po kanalu

MR210ZIPO

Kontroler doziranja

MR210ZP3

Kontroler doziranja 3 različite komponente

MR4VR

Regulator sa naponskim ulazom i 1 relejnim izlazom