MR202R2

Dvokanalni regulator temperature sa 1 relejnim izlazom po kanalu

MR202

Dvokanalni regulator temperature sa 2 relejna izlaza po kanalu

MR202ET

Dvokanalni regulator temperature za radijatorsko grejanje

MR202ETW

Dvokanalni regulator temperature za radijatorsko grejanje i sa RS485 MODBUS komunikacijom

MR202ET2

Dvokanalni regulator temperature za radijatorsko grejanje

MR202EG

Dvokanalni regulator temperature za radijatorsko grejanje

MR212ZRI

Dvokanalni regulator temperature sa 2 relejna izlaza i opciono 2 analogna izlaza

MR204

Četvorokanalni regulator temperature sa 4 relejna izlaza

MR204W

Četvorokanalni regulator temperature sa 4 relejna izlaza i RS485 MODBUS komunikacijom