MR202ET2

Dvokanalni PID regulator temperature vode prema fiksnoj zadatoj temperaturi ili prema zadatoj temperaturi koja se dobija u zavisnosti od spoljne temperature. Tip regulacije servo ili dvopoložajni.


Broj analognih ulaza: 2
Tip ulaza: temperaturna sonda Pt100
Tip regulacije: PID
Broj relejnih izlaza: 2
Kućište: 1/8 DIN panel
Napon napajanja: 85-250Vac, 24Vac/dc