Familija MR972

Regulatori iz familije MR972

MP-mA

Panelmetar za struju

MP-V10

Panelmetar za napon

MB501

5-cifarski brojač

MP2TR2W

Panelmetar za temperaturu sa 2 relejna izlaza i RS485 MODBUS komunikacijom

MS4TR-TAKT

Vremenski rele - takter sa 1 relejnim izlazom

MS4TR2-TAKT

Vremenski rele - takter sa 2 relejna izlaza

MR210LS

Tropoložajni regulator - programer

MR200S485

Tropoložajni regulator temperature sa RS485 MODBUS komunikacijom

MB600EN1W

Indikator pozicije sa RS485 MODBUS komunikacijom