MR200

Regulator temperature sa 2 relejna izlaza

MR200W

Regulator temperature sa 2 relejna izlaza RS485 MODBUS komunikacijom

MR200R3

Regulator temperature sa 3 relejna izlaza

MR200R3W

Regulator temperature sa 3 relejna izlaza RS485 MODBUS komunikacijom

MR200R4

Regulator temperature sa 4 relejna izlaza

MR200R4W

Regulator temperature sa 4 relejna izlaza RS485 MODBUS komunikacijom

MR200SP4

Regulator temperature sa 2 relejna izlaza i izborom 1 od 4 SP-a

MR200SP4R3

Regulator temperature sa 3 relejna izlaza i izborom 1 od 4 SP-a

MR200VT

Regulator temperature sa 2 relejna izlaza

MR200T1

Regulator temperature sa 2 relejna izlaza i vremenskom funkcijom

MR200T2

Regulator temperature sa 2 relejna izlaza i vremenskom funkcijom

MR210ZTT

Regulator temperature sa 3 relejna izlaza i vremenskom funkcijom