AMR201

Regulator temperature vode u podstanicama za radijatorsko grejanje. Digitalni ulazi za mraz termostat i izmenu godišnjih doba.

Broj analognih ulaza: 1
Tip ulaza: temperaturna sonda Pt100, Pt1000
Tip regulacije: PID tropoložajni
Broj relejnih izlaza: 2
Kućište: 1/8 DIN panel
Napon napajanja: 85-250Vac, 24Vac/dc